گل ها و گیاهان شکارچی

این گل حشرات، با به دام انداختن حشرات ازآن ها تغذیه می کند به همین دلیل به آن ها گل های

دام می گویند.

 

ادامه مطلب ...